Menu Zamknij

Rozwód – pytania na rozprawie, jak się przygotować?

Pytania na rozwodzie

Pytania i odpowiedzi o rozwód

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy?

Jeśli zatrudniliśmy do prowadzenia sprawy rozwodowej profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, warto na pewno przeczytać sporządzone przez niego w sprawie pisma procesowe (w tym szczególnie pozew/odpowiedź na pozew), tak by przed sądem nie zmieniać przedstawionego tam stanowiska. Pamiętać trzeba, że wszelkie pisma, które zawierają stan faktyczny sprawy, sporządzane przez adwokata są przeważnie konsultowane z osobą, której dotyczą i Klient informuje o wszystkim swojego pełnomocnika.
Jeśli chodzi już o przebieg samej rozprawy, to pamiętać trzeba o tym, by przede wszystkim zachować spokój, nie można dać się sprowokować (jeśli w sprawie pojawia się konflikt między małżonkami). Do sądu należy zwracać się z należnym szacunkiem i trzeba odpowiadać rzeczowo i konkretnie na wszelkie pytania. Na pytania pełnomocników, czy drugiej strony odpowiada się także do sądu. Jeśli chodzi już o ubiór to powinien on być raczej formalny i schludny.

O co może pytać sąd w sprawie o rozwód?

Wieloletnia praktyka w reprezentowaniu Klientów przed sądem w sprawach rozwodowych nauczyła nas, że generalnie można wypracować pewien standardowy zestaw pytań, które mogą paść podczas przesłuchania rozwodzących się małżonków. Pamiętać jednak trzeba, że pytania są dostosowane głównie do stanu faktycznego danej sprawy i mogą się różnić od tych podanych poniżej.

 • Dlaczego strony wstąpiły w związek małżeński?
 • Jak długo strony się znały przed zawarciem małżeństwa?
 • Czy strony podpisywały majątkowe umowy małżeńskie (intercyza)?
 • Jak przebiegało wspólne życie w małżeństwie?
 • Czy strony utrzymują ze sobą kontakty fizyczne? Jeśli nie, to od kiedy?
 • Czy między stronami są jeszcze jakiekolwiek uczucia?
 • Czy strony pozostają obecnie w innym związku uczuciowym? Jeśli tak, to od kiedy?
 • Czy obie strony pracowały? Co składało się na wspólne finanse rodziny?
 • Kto sprawował opiekę nad dziećmi?
 • Kiedy pogorszyły się stosunki między małżonkami? Jaka była przyczyna?
 • Czy małżonkowie próbowali podejmować próby ratowania małżeństwa?
 • W sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje wnoszą o orzeczenie winy - Jakie strona ma zarzuty względem męża/żony?
 • Czy strony razem dalej zamieszkują?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólny budżet?
 • Czy dzieci stron wiedzą o rozwodzie? Jeśli tak, to jak na to reagują?
 • Ile strony podczas małżeństwa wydawały na utrzymanie swoje i dzieci? Czy obecnie się to zepsuło?
 • Jak układają się relacje małżonków z dziećmi? Kto sprawuje głównie nad nimi pieczę?
 • Jak strony widzą kontakty z dziećmi po ewentualnym orzeczeniu rozwodu?
 • Czy małżonkowie dopuszczają ewentualność powrotu do wspólnego życia?

Są to przykładowe pytania, które sąd może zadać podczas rozprawy rozwodowej. Strony mogą też odnosić się do zeznań przeciwnej strony. Trzeba pamiętać, że im lepsze przygotowanie do rozprawy, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania szybkiego rozwodu. Jak już wspominano, zeznania powinny korespondować ze stanowiskiem strony zawartym w pismach procesowych, a zwłaszcza w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew.

Jak odpowiadać na pytania na rozprawie rozwodowej?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zawsze zwracamy się do sądu (czyli mówiąc prościej - do sędziego). Nawet jeśli pytanie zada nam nasz adwokat lub pełnomocnik drugiej strony, odpowiadamy w stronę sędziego, używając zwrotu „Wysoki Sądzie”. W sądzie nie ma czasu na snucie barwnych opowieści, więc trzeba zawrzeć wszystkie istotne informacje - fakty. Należy też zawsze odpowiadać na konkretne pytania sądu, czy pełnomocników, odpowiedzi wymijające i tak prawdopodobnie będą podstawą do dalszych pytań. Może to brzmieć banalnie, ale nie wolno się denerwować, odpowiedzi powinny być spokojne i wyważone. W emocjach człowiek często zapomina, co chce przekazać. W razie, gdy na rozprawie jest też adwokat, jego zadaniem będzie zadbanie, by wszystkie istotne kwestie (nawet te zapomniane przez Klienta) zostały poruszone.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

W naszej Kancelarii panuje zwyczaj, że zawsze chwilę przed pierwszą rozprawą spotykamy się z Klientem i omawiamy z nim wszystkie ewentualności i informujemy jak będzie przebiegała rozprawa, co mówić i kiedy. Widzimy się w dzień rozprawy pod salą sądową. Protokolant wywołuje daną sprawę, najczęściej używając nazwisk stron lub podając sygnaturę akt sprawy. Strony i pełnomocnicy wchodzą na salę. Następnie sędzia sprawdza obecność, jeśli zostali wezwaniu też świadkowie, to sędzia sprawdza, czy wszyscy się stawili. W dalszej kolejności świadkowie opuszczają salę. Może być tak, że sędzia zacznie od przesłuchania stron lub zapytania ich o aktualne stanowiska procesowe, a dopiero w dalszej kolejności po kolei wzywani będą świadkowie. Na koniec sędzia zamyka rozprawę i wyznacza termin publikacyjny wyroku/postanowienia lub wyznacza termin kolejnej rozprawy.

Jeśli mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie i z uzgodnionymi kwestiami dot. małoletnich dzieci (władza rodzicielska, kontakty i alimenty), to sprawa może się zakończyć już na pierwszej rozprawie i sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo. Z kolei, w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie, z konfliktem na tle kwestii związanymi z dziećmi, potrzeba zazwyczaj kilka rozpraw, by sąd mógł przeprowadzić w tym zakresie wnikliwe postępowanie dowodowe pozwalające na wydanie wyroku.

Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne

Masz pytania dotyczące prawa rodzinnego? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki