Menu Zamknij

Rozwód – pytania na rozprawie, jak się przygotować?

Pytania na rozwodzie

Pytania i odpowiedzi o rozwód

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy?

Jeśli zatrudniliśmy do prowadzenia sprawy rozwodowej profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, warto na pewno przeczytać sporządzone przez niego w sprawie pisma procesowe (w tym szczególnie pozew/odpowiedź na pozew), tak by przed sądem nie zmieniać przedstawionego tam stanowiska. Pamiętać trzeba, że wszelkie pisma, które zawierają stan faktyczny sprawy, sporządzane przez adwokata są przeważnie konsultowane z osobą, której dotyczą i Klient informuje o wszystkim swojego pełnomocnika.
Jeśli chodzi już o przebieg samej rozprawy, to pamiętać trzeba o tym, by przede wszystkim zachować spokój, nie można dać się sprowokować (jeśli w sprawie pojawia się konflikt między małżonkami). Do sądu należy zwracać się z należnym szacunkiem i trzeba odpowiadać rzeczowo i konkretnie na wszelkie pytania. Na pytania pełnomocników, czy drugiej strony odpowiada się także do sądu. Jeśli chodzi już o ubiór to powinien on być raczej formalny i schludny.

O co może pytać sąd w sprawie o rozwód?

Wieloletnia praktyka w reprezentowaniu Klientów przed sądem w sprawach rozwodowych nauczyła nas, że generalnie można wypracować pewien standardowy zestaw pytań, które mogą paść podczas przesłuchania rozwodzących się małżonków. Pamiętać jednak trzeba, że pytania są dostosowane głównie do stanu faktycznego danej sprawy i mogą się różnić od tych podanych poniżej.

 • Dlaczego strony wstąpiły w związek małżeński?
 • Jak długo strony się znały przed zawarciem małżeństwa?
 • Czy strony podpisywały majątkowe umowy małżeńskie (intercyza)?
 • Jak przebiegało wspólne życie w małżeństwie?
 • Czy strony utrzymują ze sobą kontakty fizyczne? Jeśli nie, to od kiedy?
 • Czy między stronami są jeszcze jakiekolwiek uczucia?
 • Czy strony pozostają obecnie w innym związku uczuciowym? Jeśli tak, to od kiedy?
 • Czy obie strony pracowały? Co składało się na wspólne finanse rodziny?
 • Kto sprawował opiekę nad dziećmi?
 • Kiedy pogorszyły się stosunki między małżonkami? Jaka była przyczyna?
 • Czy małżonkowie próbowali podejmować próby ratowania małżeństwa?
 • W sytuacji, gdy jeden z małżonków lub oboje wnoszą o orzeczenie winy - Jakie strona ma zarzuty względem męża/żony?
 • Czy strony razem dalej zamieszkują?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólny budżet?
 • Czy dzieci stron wiedzą o rozwodzie? Jeśli tak, to jak na to reagują?
 • Ile strony podczas małżeństwa wydawały na utrzymanie swoje i dzieci? Czy obecnie się to zepsuło?
 • Jak układają się relacje małżonków z dziećmi? Kto sprawuje głównie nad nimi pieczę?
 • Jak strony widzą kontakty z dziećmi po ewentualnym orzeczeniu rozwodu?
 • Czy małżonkowie dopuszczają ewentualność powrotu do wspólnego życia?

Są to przykładowe pytania, które sąd może zadać podczas rozprawy rozwodowej. Strony mogą też odnosić się do zeznań przeciwnej strony. Trzeba pamiętać, że im lepsze przygotowanie do rozprawy, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania szybkiego rozwodu. Jak już wspominano, zeznania powinny korespondować ze stanowiskiem strony zawartym w pismach procesowych, a zwłaszcza w pozwie o rozwód lub w odpowiedzi na pozew.

Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne

Masz pytania dotyczące prawa rodzinnego? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki