Menu Zamknij

Alimenty

Czym są alimenty?

Alimenty jest to obowiązek jednego członka rodziny, który ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby środki wychowania (w przypadku dzieci), tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich potrzeb, zatem nie są w stanie się samodzielnie utrzymać. W takiej sytuacji mogą znaleźć się zarówno małoletnie dzieci, jak i osoby dorosłe.

Przede wszystkim mowa tu o obowiązku rodziców względem niesamodzielnego dziecka, w tym także już dorosłego. Ponadto alimentów domagać może się ten, kto znajduje się w niedostatku. Niedostatek nie dotyczy relacji rodzic – dziecko, lecz małżonków względem siebie. Niedostatek nie jest łatwy do określenia, gdyż zależy od wielu indywidualnych czynników, w szczególności od ogólnego poziomu życia w danym społeczeństwie oraz od osobistych cech uprawnionego do alimentów.

Alimenty Poznań

Usprawiedliwione potrzeby to takie potrzeby, które zapewniają godne życie, a nie tylko samo przeżycie. Te potrzeby kształtują się inaczej dla każdego człowieka i zależą od wiek, stanu zdrowia, pozycji społecznej czy dotychczasowego poziomu życia. Zatem mówimy tu o sytuacji, w której uprawniony do alimentów nie jest w stanie własnymi siłami i z własnych środków tych potrzeb zaspokoić.

Należy zaznaczyć, iż każdy człowiek powinien starać się zaspokoić te potrzeby z własnych dochodów i wykorzystywać ku temu swoje kwalifikacje i wykształcenie. Przy ocenie możliwości zaspokojenia tych potrzeb ocenia się nie rzeczywiste zarobki, lecz te, jakie według swych sił i zdolności mógłby uzyskiwać. Zatem nie można się powoływać np. na bycie bezrobotnym w sytuacji, gdy się nie szuka zatrudnienia, bądź odrzuca oferty dostosowane do kwalifikacji.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy rozwodowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.