Menu Zamknij

Alimenty – najczęściej zadawane pytania, co i jak?

Alimenty
możliwe postępowania

Alimenty - pytania i odpowiedzi

Za jaki okres wstecz masz prawo domagać się pieniędzy?

Roszczenie o świadczenia alimentacyjne przedawnia się z upływem trzech lat. A zatem można żądać pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz od daty złożenia pozwu.

Czy można żądać alimentów przed urodzeniem dziecka?

Ojciec dziecka niebędący mężem matki ma obowiązek przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem. Ponadto do udziału w kosztach trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie okołoporodowym oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Kobieta może zatem żądać, by mężczyzna wyłożył określoną kwotę jeszcze przed porodem pod warunkiem uwiarygodnienia ojcostwa.

Czy jeśli mąż wypiera się ojcostwa, ma płacić alimenty?

Rodzice są zobowiązani łożyć na utrzymanie dziecka, tym bardziej jeśli sąd nałożył na męża obowiązek płacenia alimentów. W takim wypadku musi się z tego obowiązku wywiązywać. Mógłby przestać płacić, gdyby wystąpił do sądu o ustalenie ojcostwa i uzyskałby pozytywny dla siebie wyrok (potwierdzający, że nie jest biologicznym ojcem). Wówczas miałby prawo złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dopóki tego nie zrobi, musi przyczyniać się do utrzymania dziecka. Gdy dobrowolnie nie chce płacić, można wystąpić do komornika i jemu powierzyć egzekucję alimentów.

Czy i po jakim czasie możliwe jest podwyższeni/obniżenie alimentów?

Wysokość alimentów kształtują usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe uprawnionego. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w zakresie podwyższenia świadczeń – jeśli po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie alimentów wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka (np. zachoruje i wymaga dodatkowych środków na leczenie), nie ma przeciwwskazań, aby żądać podwyższenie świadczeń. Podobnie gdy nastąpiła zmiana sytuacji zobowiązanego (np. podjął lepiej płatną pracę).

Także zobowiązany może domagać się obniżenia albo uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jeżeli jego sytuacja majątkowa uległa zmianie.

Czy można załatwić kwestię alimentów poza sądem?

Tak, jak najbardziej. Rodzice mogą zawrzeć umowę określającą kwotę, termin i sposób płacenia alimentów. Umowa taka powinna być sporządzona na piśmie, jednak lepsza będzie forma aktu notarialnego. Warto zastrzec w nim dobrowolne poddanie się egzekucji przez zobowiązanego, gdyby przestał wywiązywać się z obowiązków – to ułatwi dochodzenie roszczeń.

Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne (Alimenty)

Masz pytania dotyczące prawa rodzinnego? Skontaktuj się z naszą kancelarią!

Doświadczony zespół

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat rozwód Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Jujeczka
Adwokat

Agata Rebeczko
Prawnik

Ewelina Pawlak
Prawnik