Menu Zamknij

Długość obowiązku alimentacyjnego

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Specyfiką obowiązku alimentacyjnego jest to, że alimenty należy płacić tak długo, jak długo istnieje stosunek rodzinnoprawny. Obowiązek płacenia alimentów wygasa w sytuacji, gdy przestaną istnieć okoliczności, które wpłynęły na powstanie tego obowiązku.

Sytuacja jest różna w zależności od tego, na czyją rzecz alimenty są płacone. Względem pełnoletniego dziecka rodzice mogą się uchylić od płacenia alimentów w przypadku, gdy byłoby to połączone z nadmiernym uszczerbkiem bądź gdy uzasadnia to brak starań pełnoletniego dziecka w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania. Uchylić się od płacenia od alimentów na rzecz dziecka małoletniego jest, co oczywiste, niemożliwe.

Natomiast w przypadku obowiązek płacenia alimentów małżonkowi rozwiedzionemu, to wygasa on w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności, na wniosek uprawnionego do alimentów, sąd termin ten przedłuży.

długość obowiązku alimentacyjnego

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy o alimenty w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.

Doświadczony zespół

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat rozwód Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Jujeczka
Adwokat

Agata Rebeczko
Prawnik

Ewelina Pawlak
Prawnik