Menu Zamknij

Separacja Poznań

Separacja - kiedy warto?

Osoby, które trwają w skomplikowanej sytuacji małżeńskiej i które potrzebują czasu, by w spokoju i bez nerwów uporządkować swoje sprawy i przemyśleć sytuację, w której się znajdują, powinny rozważyć złożenie pozwu o separację. Z naszej praktyki zawodowej wynika, iż nadal sprawy o separację prowadzone są sporadycznie, jednak w wielu przypadkach takie powództwo może nieść ze sobą korzyści prawne dla osoby niezdecydowanej jeszcze na rozwód. Warto przed podjęciem decyzji o rozwodzie lub separacji udać się do doświadczonego adwokata w sprawach rodzinnych, który po przeanalizowaniu relacji Klienta doradzi co w danej sytuacji będzie korzystniejsze.

Separacja może być orzeczona, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma tu zatem jak w przypadku rozwodu - dodatkowej przesłanki trwałości tego rozkładu. Zatem w konsekwencji orzeczenie separacji jest formalnym trwaniem małżeństwa, którego więzi zostają jednak „rozluźnione” na skutek uchylenia obowiązku wspólnego życia. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawierać nowych związków małżeńskich, a nadal mają obowiązek udzielać sobie wzajemnej pomocy- jednak obowiązek ten jest ograniczony jedynie do takich sytuacji, gdy pomoc ta wynika ze względów słuszności- jest to zatem ocenne.

Trzeba mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy jeden z małżonków wniósł o separację, a drugi o rozwód i jest to uzasadnione to sąd orzeknie o rozwodzie małżonków. W sytuacji, gdy sąd znajdzie podstawy do orzeknięcia separacji lub rozwód będzie niedopuszczalny, sąd orzeknie o separacji. W przypadku, gdy sąd orzeknie separację, tak jak przy orzekaniu rozwodu, może uregulować kwestię winy rozkładu pożycia małżeńskiego, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, czy kwestie alimentów. I tak, oprócz alimentów na małoletnie dzieci, podobnie jak przy rozwodzie, alimentów może się też domagać małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (w przypadku, gdy sąd orzekał o winie). Małżonek, który nie jest uznany za wyłącznie winnego, jeśli jest w niedostatku, może dochodzić środków utrzymania w zależności od swoich usprawiedliwionych potrzeb i możliwości zarobkowych zobowiązanego do płatności małżonka. Wszystkie te kwestie należy oczywiście należycie wykazać, dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata do prowadzenia sprawy o separację.

Separacja Poznań

Najważniejsze konsekwencje prawne wynikające z orzeczenia separacji:

  • między małżonkami przestaje istnieć majątkowa wspólność małżeńska (gdy nie było podpisanej intercyzy) i powstaje między nimi rozdzielność majątkowa,
  • do aktu małżeństwa wpisywana jest wzmianka o separacji (może to mieć znaczenie przy ewentualnej przyszłej sprawie o rozwód),
  • małżonek pozostający w separacji nie dziedziczy ustawowo po śmierci małżonka,
  • w sytuacji, gdy w czasie trwania separacji żona urodzi dziecko, nie ma tu domniemania, iż dziecko to pochodzi od męża pozostającego w separacji, więc mąż nie jest „z automatu” wpisywany do aktu urodzenia dziecka jako ojciec.

Kiedy sąd nie orzeknie separacji?

  • jeśli na skutek jej orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, chodzi tu głównie o przygotowanie psychiczne dzieci, ich wiek, zachowanie, stan zdrowia, wrażliwość i stosunki z rodzicami,
  • jeżeli ogłoszenie separacji byłoby w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, w szczególności, kiedy rozwiązanie to stanowiłoby rażącą krzywdę dla drugiego współmałżonka.

Zniesienie separacji

Na zgodne i wspólne żądanie małżonków, sąd może orzec o zniesieniu separacji i wtedy też ustają wszelkie skutki orzeczenia separacji. Gdy małżonkowie doczekali się wspólnych dzieci, sąd rozstrzyga też kwestię władzy rodzicielskiej. W niektórych uzasadnionych przypadkach, po ustaniu separacji, sąd może utrzymywać w mocy rozdzielność majątkową między małżonkami.

Separacja Poznań - koszty

W przypadku separacji, gdzie małżonkowie domagają się orzeczenia winy jednego z nich, pozew o separację opłacić należy w wysokości 600 zł, a przypadku żądania orzeczenia separacji na wspólny zgodny wniosek stron- koszt to 100 zł. Nieopłacenie pisma inicjującego postępowanie będzie skutkowało powstaniem braków formalnych, co może znacznie wydłużyć całą procedurę, dlatego też warto zwrócić się do z tym do profesjonalnego adwokata.

Separacja Poznań - wady i zalety

Podstawową zaletą separacji jest to, że nie skreślamy definitywnie związku małżeńskiego, podczas trwania w separacji wiele par udaje się na terapie i udaje im się powrócić do wspólnego życia razem. Separacja w zasadzie zawiesza prawne skutki zawarcia małżeństwa. Co ważne, sądy szybciej i chętniej orzekają zazwyczaj separację niż rozwód, gdyż jak już wspominano, statystycznie więcej par wraca do siebie podczas sprawy o separację, niż podczas postępowania rozwodowego (choć i to także ma miejsce). O separację może wystąpić każdy z małżonków.

Wadą separacji jest z pewnością - w przypadku kobiet- brak możliwości zmiany nazwiska (co jest możliwe po orzeczeniu rozwodu) oraz brak możliwości zawarcia nowego związku
Działając w imieniu naszych Klientów sporządzamy szereg związanych z daną sprawą dokumentów takich jak pozwy o separację, odpowiedzi na pozwy, apelacje od wyroków i wszystkie inne pisma, które mogłyby być wymagane w toku separacji, a także podejmujemy się reprezentowania ich przed sądami wszystkich instancji. Do każdej z nich podchodzimy z pełnym profesjonalizmem oraz z należytą starannością i jakże oczekiwaną w tego typu sprawach dyskrecją. Jeśli szukasz doświadczonego adwokata w Poznaniu do prowadzenia sprawy o separację, zapraszamy do naszej Kancelarii w Poznaniu.

Doświadczony zespół

Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Rebeczko
Prawnik

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań

Alicja Leszczyńska
Prawnik - aplikant adwokacki