Menu Zamknij

Adwokat rozwód Poznań

Dobry adwokat
rozwodowy
Poznań

Jeśli rozważasz rozwód lub jesteś w trakcie rozwodu, to prawdopodobnie masz wiele pytań i obaw. Adwokat Agata Koschel-Sturzbecher zajmująca się rozwodami w Poznaniu może Ci pomóc zrozumieć jak przebiega cały proces oraz jakie przysługują Ci prawa. Przechodzenie przez rozwód może być trudnym doświadczeniem, ale nasza kancelaria może Ciebie poprowadzić przez ten okres. Wspólnie będziemy pracować nad jednym problem naraz, aby stworzyć rozwiązania, które będą skuteczne dla Ciebie i Twojej rodziny.

Adwokat Agata Koschel-Sturzbecher jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Rozwód Poznań - gdzie szukać pomocy?

W razie podjęcia decyzji o rozwodzie, warto zabezpieczyć swoje interesy i skorzystać z usług adwokata, który w ramach świadczonych usług udzieli porady prawnej i wyjaśni niejasne kwestie związane z rozwodem, a także dopełni wszelkich formalności w ramach toczącego się postępowania, dążąc jednocześnie do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia. Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy rozwodowej w Poznaniu? Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Adwokat rozwodowy w Poznaniu

Specyfika spraw rodzinnych wymaga od pełnomocnika nie tylko fachowej wiedzy, ale również odpowiedniego podejścia do Klienta, charakteryzującego się delikatnością i pełną dyskrecją. Dlatego też wybierając adwokata do sprawy rozwodowej w Poznaniu, warto zwrócić uwagę na zakres jego usług oraz doświadczenie. W postępowaniu o rozwód najlepiej sprawdzi się pełnomocnik z doświadczeniem w sprawach rodzinnych.

adwokat Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat
Agata Koschel-Sturzbecher

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech. Od 2015 roku, nieprzerwanie, prowadzi praktykę adwokacką. Członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Wolne chwile poświęca pracy samorządowej - pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz członka Komisji ds. wykonywania zawodu ORA. Jest również członkinią Komisji ds. Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. Jest przedstawicielką Naczelnej Rady Adwokackiej w Zespole do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

Pełni funkcję  arbitra przy Wielkopolskim Sądzie Arbitrażowym oraz jest Mediatorem w Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu oraz w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prowadzi sprawy w  języku niemieckim i angielskim.

Doświadczony zespół

Agata Koschel - Sturzbecher - adwokat rozwód Poznań
Alicja Leszczyńska - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań
Agata Rebeczko - adwokat zachowek Poznań

Agata Koschel-Sturzbecher
Adwokat

Alicja Jujeczka
Adwokat

Ewelina Pawlak
Prawnik

Weronika Kozłowska
Prawnik

Czym jest rozwód?

Czym jest rozwód?

Słowo "rozwód" kojarzy z pewnością negatywnie, jednak aktualnie jest to jedyny skuteczny sposób zakończenia nieudanego małżeństwa przed sądem. Cała sprawa rozwodowa budzi wiele emocji i znacząco wpływa na życie małżonków. Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników, m.in. od tego, czy rozwód ma być orzeczony z winy jednego małżonków, czy bez, od tego czy małżonkowie doczekali się wspólnych małoletnich dzieci itp. Jednak nie zawsze rozwód jest „szybki” i „bezproblemowy”, niekiedy jest to przede wszystkim długa i męcząca psychicznie przeprawa, zwłaszcza, gdy mowa o zdradach, czy przemocy. Zatrudnienie fachowego adwokata ułatwi zakończenie sprawy rozwodowej w bezpieczny i przemyślany sposób.

Rozwód
adwokat

Aby sąd orzekł rozwód, małżonek występujący z pozwem musi wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Upraszczając, oznacza to, że między małżonkami zostały zerwane wszelkie więzi ich łączące tj. uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Trzeba też udowodnić, że niemożliwe jest odbudowanie relacji materialnej i uczuciowej oraz, że małżonkowie nie wrócą do relacji fizycznej. Rozwód nie może być sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci oraz z zasadami współżycia społecznego.

więcej

Jak uzyskać szybki rozwód?

Uzyskanie rozwodu jest możliwe już na pierwszej rozprawie, jeśli oboje małżonkowie chcą rozwodu i godzą się na to, by sąd nie ustalał, kto z nich ponosi winę za rozpad małżeństwa. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci, nie zamieszkują wspólnie i nie chcą dzielić majątku, to sąd ograniczy postępowanie dowodowe do ustalenia, czy na pewno doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.
Jeśli małżonkowie mają dzieci, to również istnieje możliwość szybkiego zakończenia sprawy, przy czym głównym wymogiem jest przedstawienie zgodnego porozumienia co do władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Ile kosztuje rozwód?

Pozew o rozwód opłaca się w kwocie 600 zł. Jeśli rozwód nastąpi bez orzekania o winie, to sąd zwróci połowę tej opłaty.
W zależności od przebiegu sprawy, mogą pojawić się dodatkowe koszty – na przykład wniosek o zabezpieczenie postępowania złożony w jego trakcie kosztuje 100 zł. Z dodatkową opłatą wiąże się też eksmisja małżonka czy podział majątku – jednak te kwoty są rozliczane na koniec postępowania. Jeśli w trakcie sprawy pojawi się potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, to strony ponoszą koszt opinii.
Koszty są rozliczane pomiędzy stronami w orzeczeniu kończącym postępowanie. Ich podział zależy m.in. od tego, czy któryś z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron to potoczne określenie rozwodu bez orzekania o winie. W sytuacji, gdy żadnemu z małżonków nie zależy na wykazaniu winy drugiego w rozpadzie małżeństwa, sprawa może zakończyć się na jednej rozprawie.
Jeśli małżonkowie mają dzieci, to mogą przedstawić sądowi pisemne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeśli będzie ono zgodne z dobrem dziecka, to sąd je uwzględni.

Dowiedz się więcej na temat rozwodu i sprawy rozwodowej:

alimenty Poznań

Alimenty

Alimenty jest to obowiązek jednego członka rodziny, który ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby środki wychowania (w przypadku dzieci), tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami...

więcej

Podział majątku Poznań

Podział majątku

Małżeński ustrój majątkowy to nic innego jak stosunki panujące między małżonkami w zakresie ich wzajemnej sytuacji majątkowej. Dotyczy majątku, który każdy z małżonków miał przed zawarciem małżeństwa...

więcej

władza rodzicielska Poznań

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowywania, z poszanowaniem godności i praw dziecka. Jej wykonywanie winno być zgodne z dobrem dziecka i z interesem społecznym.

więcej

Sprawa rozwodowa?

Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

 Dobrze oceniani
Jesteśmy laureatem licznych
nagród i wyróżnień

 Fachowa wiedza rozwodowa
Jesteśmy sprawdzoną Kancelarią
w zakresie spraw rozwodowych

 Rozsądne ceny
Sprawa rozwodowa w Poznaniu
nie musi być kosztowna

Nagrody i wyróżnienia
naszej Kancelarii
Nagrody dla Kancelarii Koschel Sturzbecher

Sprawy rozwodowe

 • separacja
 • reprezentacja na sali rozpraw
 • tworzenie pozwu
 • wsparcie

Alimenty

 • ustalanie wysokości alimentów
 • egzekwowanie należności
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem
 • adopcja i przysposobienie
 • opieka i kuratela

Podział majątku

 • ustalanie majątku wspólnego
 • intercyza
 • podział majątku