Kancelaria Adwokacka z Poznania – specjalizacja prawo rodzinne (Długość obowiązku alimentacyjnego)

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Specyfiką obowiązku alimentacyjnego jest to, że alimenty należy płacić tak długo, jak długo istnieje stosunek rodzinnoprawny. Obowiązek płacenia alimentów wygasa w sytuacji, gdy przestaną istnieć okoliczności, które wpłynęły na powstanie tego obowiązku.

Sytuacja jest różna w zależności od tego, na czyją rzecz alimenty są płacone. Względem pełnoletniego dziecka rodzice mogą się uchylić od płacenia alimentów w przypadku, gdy byłoby to połączone z nadmiernym uszczerbkiem bądź gdy uzasadnia to brak starań pełnoletniego dziecka w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania. Uchylić się od płacenia od alimentów na rzecz dziecka małoletniego jest, co oczywiste, niemożliwe.

Natomiast w przypadku obowiązek płacenia alimentów małżonkowi rozwiedzionemu, to wygasa on w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności, na wniosek uprawnionego do alimentów, sąd termin ten przedłuży.

 

Skontaktuj się. 500 091 968